Zarządzenie nr 7/2019

z dnia 15-01-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 98/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 15.01.2019