Zarządzenie nr 7/2018

z dnia 19-01-2018 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 25/2018 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 26.02.2018

Wprowadził: ns, 19.01.2018