Zarządzenie nr 7/2004

z dnia 23-01-2004 Rektora UŚ w sprawie zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 36/2004 * Zarządzenie nr 8/2005 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 20/2009

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 02.04.2009