Zarządzenie nr 71/2020

z dnia 19-05-2020 Rektora UŚ w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 19.05.2020