Zarządzenie nr 71/2010

z dnia 06-09-2010 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 41/2007 * Zarządzenie nr 43/2008 * Zarządzenie nr 93/2009 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 68/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 13.09.2010