Zarządzenie nr 71/2008

z dnia 19-11-2008 Rektora UŚ w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 69/2010 * Zarządzenie nr 114/2012 * Zarządzenie nr 48/2013 * Zarządzenie nr 107/2013 * Zarządzenie nr 154/2013 * Zarządzenie nr 21/2015 * Zarządzenie nr 31/2015 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 10.03.2015

Wprowadził: dk, 04.06.2009