Zarządzenie nr 70/2020

z dnia 19-05-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020. .
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 58/2019 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 19.05.2020