Zarządzenie nr 70/2019

z dnia 22-05-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 199/2018 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 183/2020 * Zarządzenie nr 201/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 24.05.2019