Zarządzenie nr 70/2016

z dnia 08-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 na studiach trzeciego stopnia.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 18.07.2016