Zarządzenie nr 69/2015

z dnia 18-05-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 16/2015 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 28.05.2015