Zarządzenie nr 69/2013

z dnia 20-05-2013 Rektora UŚ w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów oraz zasad dofinansowywania działalności studenckiej i działalności doktorantów.
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 6/2010 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 24.05.2013