Zarządzenie nr 68/2021

z dnia 16-04-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 148/2019 * Zarządzenie nr 27/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 20.04.2021