Zarządzenie nr 68/2018

z dnia 24-05-2018 Rektora UŚ w sprawie powołania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Inspektora Ochrony Danych, jego Zastępcy oraz Administratora Systemów Informatycznych i określenia zakresu ich zadań.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2018

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 28.08.2020

Wprowadził: ns, 24.05.2018