Zarządzenie nr 68/2017

z dnia 19-05-2017 Rektora UŚ w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 87/2017 * Zarządzenie nr 175/2018 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 41/2007 *

Dostarczył: Żaneta Lerche

Zmodyfikował: ns, 26.05.2020

Wprowadził: dk, 19.05.2017