Zarządzenie nr 68/2016

z dnia 07-07-2016 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: „CiS – Chemia i Staże” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 12.07.2016