Zarządzenie nr 68/2014

z dnia 05-05-2014 Rektora UŚ w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich).
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 08.05.2014