Zarządzenie nr 68/2011

z dnia 05-09-2011 Rektora UŚ w sprawie udostępniania niepublikowanych studenckich prac naukowych powstających w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 150/2017

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 12.10.2017

Wprowadził: ns, 14.09.2011