Zarządzenie nr 68/2007

z dnia 05-11-2007 Rektora UŚ w sprawie legitymacji studenckich.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 77/2012

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 19.07.2012

Wprowadził: mb, 25.08.2009