Zarządzenie nr 67/2016

z dnia 07-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dagmara Lukosek

Wprowadził: dk, 12.07.2016