Zarządzenie nr 67/2014

z dnia 05-05-2014 Rektora UŚ w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 08.05.2014