Zarządzenie nr 67/2001

z dnia 20-12-2001 Rektora UŚ w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2002.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 82/2002 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 91/2003

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 21.10.2009