Zarządzenie nr 66/2009

z dnia 14-07-2009 Rektora UŚ w sprawie ustalenia „Regulaminu awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 38/2017 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 107/2021

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.06.2021

Wprowadził: ns, 16.07.2009