Zarządzenie nr 65/2019

z dnia 13-05-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "ChemiK – Chemia + Kompetencje", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 40/2019 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 14.05.2019