Zarządzenie nr 65/2017

z dnia 16-05-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich.
Treść:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: mb, 17.05.2017