Zarządzenie nr 65/2010

z dnia 06-08-2010 Rektora UŚ w sprawie ustalenia jednolitych procedur administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 101/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 05.07.2017

Wprowadził: ns, 18.08.2010