Zarządzenie nr 64/2019

z dnia 08-05-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 34/2012 * Zarządzenie nr 159/2015  *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 82/2021

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 10.05.2019