Zarządzenie nr 63/2018

z dnia 10-05-2018 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 10.05.2018