Zarządzenie nr 63/2015

z dnia 17-04-2015 Rektora UŚ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 22.04.2015