Zarządzenie nr 62/2017

z dnia 08-05-2017 Rektora UŚ w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 124/2017 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 24.07.2017

Wprowadził: ns, 09.05.2017