Zarządzenie nr 62/2010

z dnia 12-07-2010 Rektora UŚ w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych ( magisterskich /licencjackich /inżynierskich ) oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 89/2010 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 03.08.2010