Zarządzenie nr 6/2015

z dnia 19-01-2015 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Karty kierunku" oraz elektronicznych sylabusów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 21.01.2015