Zarządzenie nr 6/2014

z dnia 28-01-2014 Rektora UŚ w sprawie likwidacji Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 43/2000 * Zarządzenie nr 90/2009 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 30.01.2014