Zarządzenie nr 6/2013

z dnia 25-01-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania kosztorysów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 2/2011 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 03.07.2013

Wprowadził: ns, 01.02.2013