Zarządzenie nr 61/2017

z dnia 08-05-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 115/2017 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 36/2020

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 23.03.2020

Wprowadził: ns, 09.05.2017