Zarządzenie nr 60/2010

z dnia 08-07-2010 Rektora UŚ w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 9/2011 * Zarządzenie nr 117/2013 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 32/2004 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 111/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 13.07.2017

Wprowadził: ns, 29.07.2010