Zarządzenie nr 60/2000

z dnia 30-12-2000 Rektora UŚ w sprawie Uczelnianego Planu Kont.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 38/2001 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 85/2002

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 01.06.2009