Zarządzenie nr 59/2014

z dnia 17-04-2014 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia "Regulaminu Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach".
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 10/2014 * Zarządzenie nr 25/2014 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 23.04.2014