Zarządzenie nr 59/2000

z dnia 29-12-2000 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogika Szkolna - Diagnoza i Terapia Psycho - Pedagogiczna w Pracy Pedagoga Szkolnego .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 48/2002 * Zarządzenie nr 1/2004 * Zarządzenie nr 9/2007 * Zarządzenie nr 75/2009 * Zarządzenie nr 1/2012 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 88/2015

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 01.07.2015

Wprowadził: mb, 25.06.2009