Zarządzenie nr 58/2019

z dnia 24-04-2019 Rektora UŚ w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 70/2020 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 19.05.2020

Wprowadził: ns, 24.04.2019