Zarządzenie nr 58/2011

z dnia 22-07-2011 Rektora UŚ w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 80/2013 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 7/2006 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 98/2017

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: dk, 21.09.2011