Zarządzenie nr 58/2000

z dnia 28-12-2000 Rektora UŚ w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego ". .
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 37/1999 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 56/2001

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009