Zarządzenie nr 57/2018

z dnia 16-04-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 7/2011 * Zarządzenie nr 30/2012 * Zarządzenie nr 92/2012 * Zarządzenie nr 45/2013 * Zarządzenie nr 85/2014 * Zarządzenie nr 53/2015 * Zarządzenie nr 31/2016  * Zarządzenie nr 54/2017 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 66/2019

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 14.05.2019

Wprowadził: ns, 17.04.2018