Zarządzenie nr 57/2002

z dnia 30-08-2002 Rektora UŚ w sprawie wydawania pracownikom napojów chłodzących.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 03.11.2009