Zarządzenie nr 57/2000

z dnia 27-12-2000 Rektora UŚ w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2001.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009