Zarządzenie nr 56/2015

z dnia 14-04-2015 Rektora UŚ w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 22.04.2015