Zarządzenie nr 56/2014

z dnia 10-04-2014 Rektora UŚ w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 15.04.2014