Zarządzenie nr 56/2008

z dnia 19-09-2008 Rektora UŚ organizowania szkolenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę w Uczelni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 05.06.2009