Zarządzenie nr 56/2000

z dnia 21-12-2000 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009