Zarządzenie nr 55/2000

z dnia 21-12-2000 Rektora UŚ w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym Podyplomowych Studiów Informatyki w Technice i Dydaktyce.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 21/2001 * Zarządzenie nr 61/2001 * Zarządzenie nr 50/2002 * Zarządzenie nr 18/2003 * Zarządzenie nr 37/2004 * Zarządzenie nr 9/2005 * Zarządzenie nr 87/2012 * Zarządzenie nr 160/2013 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 85/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 27.06.2018

Wprowadził: mb, 19.10.2009