Zarządzenie nr 54/2014

z dnia 08-04-2014 Rektora UŚ w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 37/2015 * Zarządzenie nr 165/2015 * Zarządzenie nr 4/2017 * Zarządzenie nr 93/2020 * Zarządzenie nr 222/2020 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 117/2011 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 10.12.2020

Wprowadził: ns, 18.04.2014